top of page

specyfikacja

frakcja: 16/32mm
podziarno: <9%

cena

worek: 9zł
tona luzem: 230zł

wydajność

od 70kg/1m2
warstwa ok. 2,5cm

właściwości

naturalny żwir rzeczny

prosty i funkcjonalny

główna

na góre

powrót

bottom of page