top of page

specyfikacja

frakcja: 8/32 i 16/32mm
podziarno: <5%

cena

worek: 10zł
tona luzem: 260zł

wydajność

od 70kg/1m2
warstwa ok. 2,5cm

właściwości

naturalny żwir rzeczny

prosty i funkcjonalny

główna

na góre

powrót

bottom of page