top of page

specyfikacja

frakcja: 0/32mm

podziarno: brak

cena

worek: 8zł

tona luzem: 170zł

wydajność

brak wyliczeń

właściwości

naturalny materiał
bez gwoździ i szkła

główna

na góre

powrót

bottom of page