Cena brutto:

1kg luzem: 0,20gr

worek 20kg: 7zł

rodzaj skały: kwarc

kolor: szaro-zielony

frakcja: 8/16mm

wydajność: 55kg/m²

podziarno: <8%

Jeden z tańszych rodzajów żwirów. Świetnie spełnia role nie tylko ozdobną, ale i funkcyjną, nadając się do ażurów czy też drenażu.

powrót