Cena brutto:

1kg luzem: 0,41gr

worek 20kg: 13zł

rodzaj skały: kwarc

kolor: żółty, miodowy

frakcja: 16/32mm

wydajność: 65kg/m²

podziarno: <10%

Większy odpowiednik żwiru żółtego o miodowym kolorze. Wizualnie ociepli każdą przestrzeń dopełniając całości z roślinami i elementami architektury ogrodowej.

powrót