Cena brutto:

1kg luzem: 0,23gr

worek 20kg: 7,5zł

rodzaj skały: granit

kolor: szary

frakcja: 2mm

wydajność: 55kg/m²

podziarno: <1%

Zasypka granitowa szara, 2mm płukana (bez mączki), idealna zamiast fugi, wystarczy zasypać i podlać.

powrót