Cena brutto:

1kg luzem: 0,40gr

worek 20kg: 13zł

rodzaj skały: granit, dolomit

kolor: biały, szary

frakcja: 8/16mm

wydajność: 60kg/m²

podziarno: <3%

Niezwykle świeża mieszanka kolorystyczna o zdecydowanie jasnej tonacji.

powrót