Cena brutto:

1kg luzem: 0,75gr

rodzaj skały: granit

frakcja: 10/20/40cm

wydajność: ?

wydajność: ?

Opornik granitowy szary o wymiarach 10 na 20 na 40 centymetrów. Stosowany jako krawężnik, schody, murek oporowy lub murek ozdobny.

powrót