Cena brutto:

1kg luzem: 0,25gr

rodzaj skały: kwarc

kolor: wielokolorowy

zastosowanie: skalniaki, fontanny, elementy ozdobne

Wielokolorowe bryły żwirowe różnej wielkości. Od małych jak melon, po 250 kilogramowe głazy. Mogą służyć jako materiał na budowę murków lub podjazdów oraz pojedyncze elementy architektury skalnej.

powrót